Tromsøblodet (skrevet i 2012)

For tiden har vi kanskje norges bredeste og beste pointermiljø i Troms (?).  Da Tromsø Fuglehundklubb arrangerte vinterprøve i mars 2012 stilte det 22 pointere til start i VK kvalifisering (!),- de fleste fra Troms.  Det var nok bl.a.nestorene Arne Ottem, Per Anton Berg, Harald Jan Edvinsen som i sin tid bidro sterkt til den regionale pointerinteressen.  I ettertid har flere markante personer som Svein Anton Andresen, Jim Theodorsen, Rune Hoholm, Wiggo Ditlefsen, Ole Ingebrigtsen,  Geir B Larsen m.fl. vært drivere, noe som igjen har skapt en "underskog" av entusiastiske og ivrige eiere av pointer til jakt og konkurranse.

Linjemessig er det vel riktig å si at de store avlspregere som Black Luckys og Vestfjorddalen også er det historiske fundament i dette pointermiljøet..Kennelene Ørntua, Pellarskogen og Jimsrypas har de siste år ytterligere forsterket dette bildet, mens kennel Barentsvidda har tilført spennende italiensk blod. Vi har også fått spennende innslag fra Holland (Dansk Dynasty)

Imidlertid vil jeg påstå at fellesnevneren for pointerens utvikling og premiemessige status i vår region er "Tromsøblodet".  Eksempelvis kan nevnes at to av tre deltagere på NM Høst 2010, alle tre deltagerne på Vinter NMlag 2011, to av tre på NM lag høyfjell 2011 og  to av tre på siste VinterNMlag 2012 kommer fra denne linjen, det samme gjør alle de tre pointerne som var representert i Vinter NM finale 2012. Det gjør også den mest premierte pointer i Nord Norge gjennom tidene; Njch Kari-Mor (39 premier i VK) samt Int S N Jch Loke (31 premier iVK) og Njch Joker (31 premier i VK)  

Mange er kanskje uenig med meg og ser andre sammenhenger en jeg gjør, det synes jeg i tilfellet er artig og forhåpentligvis gjenstand for diskusjoner og kommentarer.

Slik jeg ser det startet det hele med Phi til Arne Ottem.  Svein Anton Andresen hadde egentlig tenkt å bruke sin tispe Lurudalens ZIva på sin egen hannhund Troy.  Han var imidlertid tom, så da falt valget på Phi. Dette var i 1996.

 

Phi

Phi fremkom som et resultat av paring etter Tarpans Trutt ( Svein Anton Andresen) og Hopfosens Grim ( Webjørn Svendsen).  I Trutt finner man Silva og Pålamalmens Go-On og bak Grim kommer Groll og Jämtens Seja.

I 1996 ble Phi paret med Lurudalens Z Iva ( Svein Anton Andresen).  Denne paringen ble gjentatt i 98 og i 99 ble også Sally ( Wiggo Ditlefsen) brukt. I kombinasjonene med Z Iva ble det 15 valper, hvor man finner

@ IntNSjch Loke - fundament i kennel Ørntuas til Rune Hoholm, Sørreisa

@ NJch Trutt - stammor i kennel Ramfløydalen til Svein Anton Andresen, Tromsø

@ Nuch/Elitehund Laika - stammor i kennel Jimsrypas til Jim Theodorsen, Tromsø

@ Elitehund KIP, vinner av Arctic Cup 1998 - påkjørt og ødelagt i 99.

@ Elitehund Brutus

I kombinasjonen med Sally ble det 7 valper, hvor man finner

@ Njch Karimor - stammor i kennel Skipsfjorhønas til Wiggo Ditlefsen

@ Elitehund Karo

Tilsammen ble det 22 valper, hvor 16 av disse har oppnådd 163 premier.Det er det ingen andre hannhunder i Norge som matcher idag !!

Disse utgjør basen i det nåværende "Tromsøblodet. 

18689/87 Elitehund Phi

18689/87 Elitehund Phi

NjCH Trutt

NJCH Trutt, ble benyttet en gang i avl i kombinasjon med Afferns Birk ( Afferns Marthe og Caligula II).  Her ble det 9 valper, hvor de mest markerte var 

@ Njch Ramfløydalens Troy

@ Elitehunden Ramfløydalens Pepsi

@ Ramfløydalens Eik

Troy ble ikke brukt i avl, mens Pepsi ble parret med Koss og Karacanis Nobel.  Fra kombinasjonen med Koss kommer Njch Joker, som sammen med Int N S Jch Loke og Njch Karimor er de mest markerte og premierte pointere i nord Norge de siste 20 år. 

NJch Joker

Njch Joker (Trutt og Koss)

Nord Norges mest (levende) premierte pointer med 36 premieringer i VK så langt hvorav 12 x 1 VK,  og han har mange år igjen. Deltager på NM lag høst 2010 og 2011 og NM lag vinter 2013.

Joker er benyttet i avl med Enerumskogens Black-Miss, Leirungens Kula og Patjanens Chill Out. Fra kombinasjonen med Black Miss kommer elitehundene Jippi og Black Storm, fra Kula kommer Buddy av Norehund ( 2009) som tegner meget bra og fra kombinasjonen med Chill Out har tidligere eier av Koss - Harald Hartvigtsen tatt en valp, som han gir de absolutt beste skussmål.

NUCH Laika

Elitehund/Nuch Laika, stammor i kennel Jimsrypas til Jim Theodorsen.  Laika er brukt to ganger i avl med Kjøniks Perek og Red Taps Luis Figo.  I kombinasjonen med Perek kommer Jimsrypas Chappes Bivdi og Elitehunden NUch Jimsrypas Mia.

I kombinasjon med Red Taps Luis Figo kommer Elitehund og SeNuch Jimsrypas Milan Baros.

Jimsrypas Mia er brukt i avl med henholdsvis Ham Nutens Heike og Pointnics Point. Med Heike ble det 7 valper hvor 4 av disse ; Jimsrypas Pia, Jimrypas Tess Antonætt, og Jimrypas Milton er blitt elitehunder og "spiser" premier i VK.

I kombinasjon med Point ble det 7 valper ( født i 2010) hvor flere setter spor av seg på premielistene.  Raija, Loke og Lio Messi har allerede tatt steget opp i VK og Raija og Lio Messi er blitt elitehunder i NPK.

Jimrypas Chappes Bivdi er brukt en gang i avl i kombinasjonen med Black Luckys William.  Her ble det kun 3 valper hvor en døde i en ulykke tidlig. De to andre har imidlertid gjort seg bemerket; Jimsrypas Jäger er kun stilt noen få ganger og er elitehund.  Jimsrypas Kitty er heller ikke stilt veldig mye, men hun maktet å bli Njch i en alder av 3 år!! (deltager NMlag høst 2011)  Det blir spennende å følge disse to i årene som kommer.

Int S N JCH Loke

Int S N Jch Loke;  Vinner av NMvinter 2004, SMvinter og 2 ganger årets pointer NPK, Deltaker på NMlag 2002, 2003 og 2004,  31 premieringer i VK, hvorav 3 Cacit, 1 res.Cacit og 4 CK.

Loke er brukt mye i avl i hele Norge.  De paringer som har gitt størst betydning i vår region er vel i 2001 med Mostodalens Oda, 2002 med Mostodalens Venda og 2006 med Njch Ørntuas C Rypa.

I kombinasjonen med Njch Nuch Mostodalens Oda kom Elitehunden/Nuch Ørntuas A Bjørk og Njch Ørntuas A Kiwi.  Bjørk ble i neste omgang paret med Altegeinos Garm, som ga Njch Nuch Ørntuas C Aiko, Njch Ørntuas C Rypa og Elitehunden/Nuch Ørntuas C Oy. 

I kombinasjonen med Mostodalens Venda kom Ham-Nutens Heike og Ham-Nutens Sarri. Heike er jo senere parret med Jimsrypas Mia, se avsnittet om Nuch Laika, og Sarri er paret med Skipsjfordhønas Biff ( se avnsittet om Kari-Mor).

Ørntuas Aiko er senere parret med Ronja ( se avsnittet om Brutus) og Ørntuas C Rypa ble i 2006 paret med sin bestefar Loke, som igjen ga NJch Ørntuas Nemi ( årets pointer NPK 2 ganger og årets høyfjellshund i 2011).  Rypa er videre brukt i kombinasjon med Njch Nuch Black Luckys Cantona ( 2010) og Jutevatnets Cox (2011). Etter begge disse kombinasjonene ser man nå en rekke lovende unge hunder som markerer seg på premielistene.

Brutus

Elitehunden Brutus er brukt en gang i avl med Rødfosens Pia ( Metrinelunds Elly og Black Luckys Tramp) og her kommer Nuch NjCH Ronja til Øystein Pedersen.  

Ronja er så langt også benyttet en gang i avl med NJch Ørntuas Aiko (Ørntuas Bjørk og Altegeinos Garm) og her kommer Sollidalens Kaja som allerede har tatt VKbiletten og blitt elitehund NPK.

Njch Kari-mor

Legenden Kari-Mor- stammor i kennel Skipsfjordhønas til Wiggo Ditlefsen;  39 premieringer i VK, 2 med Cacit og 4 med CK.  Den mest premierte pointer i Nord-Norge noensinne?  Desverre ble Kari-Mor bare brukt to ganger i avl.  Første gang med Annahojs Texas og neste gang med Bjørklunds K Cito.

I kombinasjon med Texas kom det 8 valper; 4 av disse; Skispfjordhønas Biff, Skipsfjordhønas Vito, Skipsfjordhønas Louis og Skipsfjordhønas Texi er elitehunder og Skipsfjordhønas Prinsen er Sjch.  Texi var med på NMVinter lag i 2012.

I kombinasjonen med Cito ble det 6 valper og så langt er det vel elitehunden NJch Skispfjordhønas Funny som har bemerket seg sterkest.

Tromsøblodet i 2012

Prøveresultater i 2012 bare ytteligere underbygger min begeistring for "Tromsøblodet"..  Det virker som uansett linjer kan blandes inn,- uten at Tromsøblodet mister spesielle evner til å finne fugl og behandle denne:

VK

Ørntuas Aiko; 2 VK Finale NM Høst Kongsvold, 1 x 2 VK semifinale Kongsvold og 1 x 2 VK Tromsø

ellers 

1VK m/Cacit; Ronja

1VK m/CK:Joker, Ronja, Skipsfjordhønas Funny, Skipsfjordhønas Prinsen,Sollidalens Kaja, Ørntuas Dennis.

1 VK:Jimsrypas Milan Baros, Jimsrypas Tess-Antonett, Joker,Skipsfjordhønas Texi, Veidfjellets Tutta.

2 VK m/Res Cacit; Skipsfjordjønas Funny

2 VK:Jimsrypas Ottar, Jimsrypas Pia, Jimsrypas Tess-Antonett, Ronja,Skipsfjordhønas Texi, Ørntuas Aiko ( 2 ganger) og Black Storm

3 VK:Jimsrypas Tess-Antonett, Joker, Skipsfjordhønas Funny ( 2 ganger),Øtntuas Rypa.

4 VK:Joker, Ronja, 

6 VK:Ronja, Sollidalens Kaija

1AK 

Ham-Nutens Tira, Jimsrypas Lio Messi, Jimsrypas Loke, Jimsrypas Raja, Sollidalens Kaija, Ørntuas G Dennis.

1UK

 Eidemlias Dallas 2pr. Norsk Derby og 1 UK 5 ganger, Edemlias Lord, Ørntuas Lady Gava Javapoint, Ørntuas Flicka, Ørntuas Mille 3 ganger, Ørntuas Thai-Pan 3 ganger

Kommentarer

Kåre Lotsberg

02.08.2016 10:42

Har med stor interesse studert dette. Jeg er en "moden" mann, men har ikke tenkt å gi opp. Er på utkikk etter valp av beste merke, gjerne R/H

Said Nordin

18.01.2013 17:35

Imponerende fakta om Tromsø pointer`n, fint skrevet Terje. Håper du får mye fint å suplere med fra 2013. Bra jobba.

Nyeste kommentarer

07.03 | 08:05

Mye fine resultater fra deres hunder på starten av året, gratulerer

24.01 | 18:30

Godt Nyttår fra kokken, dokker e savnet i Tromsø. Eller er jeg og Anton å lufter husrypene deres på Kvaløya, de er i superform nå. Sees på ;)

20.01 | 08:19

Dette blir en spennende kombinasjon !

14.10 | 18:26

Finns det kvar en tispe?

Del denne siden