NJCH Rokkomborres A Bine (fotoJakobine)


Siste;  
Pointerkennel Rokkomborre eies av Bente Kristensen og Terje Steinsund.   Her på hjemmesida kan du lese om våre hunder, planer, tanker og resultater.   
 
 
Rokkomborre er et majestetisk fjell ved Altevann i  Bardu Kommune.  Her har vi vår hytte og jakt/treningsterreng.