Rikke Andrine Næss og Kjetil Kirkhus med Rokkomborres B Krutt