Vi har valgt Ørntuas N Rio

Vi skal pare NJCH Rokkomborres A Bine med Ørntuas N Rio når Bine løper i april.

Bine er anbefalt avlstispe i NPK og ble norsk jaktchampion 3,5 år gammel. 3 x 1 VK, 3 x 2 VK, 3 X 3 VK, 3 x CK, 1 gang på pointerlaget NM Vinter (sølv) og 1 gang reserve før hun ble stoppet som prøvehund i 2019.   Hun er brukt en gang i avl tidligere med Borgflons RX Billy The Kid og her kom det 7 valper, hvor 6 har tatt 1 UK, totalt 12 x 1 UK, 6 x 2 UK og 1 X 3 UK. De ble 2 år 20.mars i år.

Rio er en ung hannhund, som blir 2 år i april og har markert seg sterkt i UK med 8 x 1 UK og 1. pr. Norsk Derby semi. 

Rio er på mange måte bærer av de linjer som ligger bak vårt første kull med Billy The Kid.  En «linjecombo» av Borgeflons, Vestfjorddalen og Tromsøblodet ligger i bunn og gir oss håp og god tro på denne kombinasjonen.