21. jan, 2013

Besøk av Tig !

Ole Ivar Frømyr har tilbudt oss å få Tig (06609/08) på besøk.  Tig er en spennende tispe som er lite stilt på prøver.  Hun fikk 1 AK på tredje forsøk og er startet noen få ganger i VK med 1 VK med CK som beste resultat (august 2011)  Siden er hun ikke stilt.  

Hun er halvsøster til Tøtta, med Nazze som mor og Karacanis Lille Dart som far.  Nazze er tettavlet Vestfjorddalen, så Dart må vel vurderes som uteavl - selv om Vestfjorddalen Dreng kommer inn som bestefar på Dart sin morside.

Planen er å se om Tig vil jakte for oss og eventuelt bli stilt på noen prøver utover våren.