12. jun, 2013

Ingen valper etter Tig og Joker.

Ultralyd i dag 12.juni fastslår at Tig er tom.  Jeg beklager overfor de som har meldt sin interesse. 

Synes det er for j....,- ikke minst for Joker som absolutt burde hatt flere valper etter seg.