15. mai, 2013

Tig og NJch Joker er paret

Da har vi paret Tig og Njch Joker.  Se egen side om paringen..