8. jan, 2012

Årets første jakthelg !

Årets første jakthelg på Altevann.  Lite snø, men fin temperatur og lite vind.  Ryper fant vi og årets første ble felt av Bente. Ellers fungerte hundene godt, selv om det formmessig er mye å gå på for både hunder og eiere..  Nå blir det trening og jakt fram mot prøvesesogen.