6. sep, 2012

Tøtta har fått løpetid..

Endelig fikk Tøtta løpetid.  Dermed parer vi med Joker 16.- 18.september.  Går alt greit blir det hvalper midt i November.