18. mar, 2012

VK start for begge hundene

Så var det å forsøke begge hundene i VK..  På Tromsø Hundeklubb sin prøve fikk Tøtta sin første VK start og Aron sin andre.  Etter en uke med tungt regnvær med overgang til sludd natt til lørdag og frost lørdag morgen, var det mye gjennomslag og glasskare i skogen og tildels turbo i høyden.  

Aron startet i høyden og ble noe for åpen og var borte i store deler, slik at det ble ett slipp.  Tøtta synes jeg gikk godt, - hadde et flott førsteslipp i ganske greit føre, men ble litt smågått i skogen på gjennomslagsføret i sitt andre slipp - slik at hun ble rangert som nr 8, og ikke videre til finale.  Det var kun en som ble premiert på partiet - slik at hverken Tøtta eller Aron var i kontat med fugl.

Spesielt Aron er ganske sårbeint, så han blir ikke stilt mer før NM Vinter.  Får vurdere senere i uken om jeg stiller Tøtta på Altevann til helga.