6. apr, 2014

1 VK Cacit finale til Tig !

For en avsutning på vintersesongen! Først fikk Aron 3 VK og Tig 5 VK i kvalifisering på lørdag og så slo Tig tl med 1 VK Cacit i finalen i dag på Altevannsprøven. Tøtta ble ikke stilt i helga.

På bildet ser vi også Ørntuas Flica (eier Rune Hoholm) med fører Stian Henriksen, som fikk 2VK res.cacit. Bak står dommerne Ola Dyrstad og Håvard Otto Rudi.