Håvard Skogen med Rokkomborres A Toya, mor Tig og mormor Nazze.