NJCH Rokkomborres A Bine (fotoJakobine)


Siste; 1 VK til Egon
Pointerkennel Rokkomborre eies av Bente Kristensen og Terje Steinsund.   Her på hjemmesida kan du lese om våre hunder, planer, tanker og resultater.   
 
 
Rokkomborre er et majestetisk fjell ved Altevann i  Bardu Kommune.  Her har vi vår hytte og jakt/treningsterreng.