Rokkomborres Caro og eier John Sivert Strømsnes, Narvik