Rokkomborres Celda og eierne Lisbeth Bystøl og Rune Haukoum