Rokkomborres Chappa og eier Morten Jenssen, Steigen